Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 
 

Аерокосмічний портал України
Нацдержслужби України
Урядова телефонна лінія

Інститут технічної механіки НАНУ-НКАУ
 

Адреса:49600, Дніпропетровськ, вул. Ляшко-Попеля, 15.
ДиректорПилипенко Олег Вікторович
Телефон: +38 (0562) 46-50-46, +38 (0562) 47-26-00
Факс:+38(0562) 47-34-13
E-mail:itm@nas.gov.ua
Веб-сторінка: http://www.itm.dp.ua
Напрямки діяльності:динаміка механічних і гідромеханічних систем РН і КА, аеротермодинаміка КА, системний аналіз тенденцій та перспектив розвитку ракетно-космічної техніки.Директор ІТМ Пилипенко В.В.

У Дніпропетровську знаходиться єдиний в Україні академічний науково-дослідницький інститут, створений для вирішення широкого кола наукових проблем, що пов'язані з проектуванням та виробництвом ракет-носіїв та космічних апаратів - Інститут технічний механіки Національної академії наук та Національного космічного агентства України. На початку створення інституту стояв академік Михайло Кузьмич Янгель - один із засновників ракетної техніки в СРСР і в Україні.

В інституті розроблені експериментально-дослідне обладнання з унікальними можливостями, програмне забезпечення, фізичні та математичні моделі процесів, що супроводжують об'єкти ракетно-космічної техніки на етапах доставки їх на стартові позиції, виведення на орбіту, функціонування в космічному просторі та при вході до щільних шарів атмосфери під час повертання до Землі. Ці науково-технічні розробки сприяють виходу вітчизняної науки та техніки в ракетно-космічній галузі на рівень світових досягнень, а за деякими напрямками на рівень, що перевищує їх.

 Науковий корпус ІТМ

В інституті функціонує редакційно-видавнича система, що обладнана сучасною технікою. Видається міжвідомчий науковий журнал "Технічна механіка".

У 1995 р. інституту передані функції головного інституту космічної галузі України.

У теперішній час інститут проводить фундаментальні та прикладні дослідження за наступними напрямками: динаміка механічних та гідромеханічних систем, систем ракет-носіїв, космічних апаратів; аеротермогазодинаміка літальних і космічних апаратів та їх підсистем; міцність, надійність і оптимізація механічних систем, ракет-носіїв та космічних апаратів; механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем і електромагнітним випромінюванням; системний аналіз тенденцій розвитку ракетно-космічної техніки.

В інституті проведено широкомасштабні дослідження у галузі кавітаційних автоколивань у гідросистемах, які, за своїм змістом та новизною отриманих результатів, не мають аналогів у світі. Створено науково-технічні основи нового оригінального наукового спрямування в галузі динаміки рідинних ракетних двигунних установок та рідинних ракет-носіїв.

Президент Національної академії наук Украіни
 академік НАН України Б.Є.Патон та Генеральний
 конструктор ДКБ 'Південне' академік НАН України
 С.Н.Конюхов знайомляться з роботами інституту

Проведено фундаментальні дослідження інжекції інертних та хімічно реагуючих рідин та газів до надзвукового високоентальпійного газового потоку. Отримані результати дали можливість вперше у практиці ракетобудівництва створювати принципово нові високоефективні виконавчі органи системи керування польотом ракети.

Чільне місце в тематиці інституту займають роботи з аерогазодинаміки ракет-носіїв, двигунів та космічних апаратів, а також взаємодії космічних апаратів з оточуючим середовищем в іоносфері та магнітосфері Землі. Розроблені методи численного моделювання задач аерогазодинаміки літальних апаратів на етапі їх входу до атмосфери та під час польоту з великою надзвуковою швидкістю. Вивчений комплекс ефектів та явищ, які характеризують взаємодію космічного апарата з оточуючим середовищем в іоносфері та магнітосфері Землі.

В галузі динаміки механічних систем розвинуті ефективні методи дослідження стаціонарних та нестаціонарних коливань складних механічних систем, запропоновані способи ідентифікації і оптимізації їх параметрів. Розроблені математичні моделі та методи забезпечення надійності і безпеки залізничного транспортування конструкцій космічної техніки, прогнозування і зменшення вібронавантаженності під час транспортування.

Розвинутий діодний підхід до рішення комбінаторних задач оптимізації, що виникають під час розрахунку траєкторій ракет з проміжними граничними умовами.

Вирішено складні задачі деформування та міцності (з урахуванням пластичних якостей та повзучості матеріалу) неоднорідних конструкцій ракетно-космічної та авіаційної техніки, енергетичного і транспортного машинобудування, працюючих в умовах інтенсивних впливів різної фізичної природи, у тому числі локальних навантажень і контактних взаємодій.

Розроблено ефективні комплексні методи розрахунку показників надійності та довговічності систем космічної техніки на етапах проектування, відпрацювання, виготовлення та експлуатації. Розвинуті ймовірностно-статистичні методи проектування складних технічних систем.

Розроблено методи техніко-економічного аналізу великих систем з урахуванням невизначенностей ринкової економіки.

Співробітники ІТМ та ДКБ 'Південне'
у Маріїнському палаці під час вручення
Державної премії України
у галузі науки та техніки (1997 г.)

Отримані результати досліджень широко використовуються в проектних розробках зразків ракетно-космічної техніки і в значній степені сприяли успішній здачі та експлуатації ракет-носіїв "Зеніт" і "Циклон", здісненню міжнародного проекту "Венера - Галлей" та інших проектів. За окремими науковими напрямками роботи інституту отримали міжнародне визнання - дослідження гідродинамічної кавітації, у тому числі в насосах рідинних ракетних двигунів; аеродинаміки і плазмодинаміки літальних апаратів; статистичної динаміки наземних транспортних засобів та ін.

Інститут має широкі наукові та партнерські зв‘язки у галузі розробки ракетно-космічної техніки з багатьма українськими і іноземними інститутами, підприємствами та організаціями.


Новини за темою: Інститут технічної механіки НАНУ-НКАУ
Новини за темою: ІТМ НАНУ-НКАУ
Новини за темою: Пилипенко Олег Вікторович
Продукція підприємства: Інститут технічної механіки НАНУ-НКАУ

 
10/12/2018: Підприємства космічної галузі взяли участь у міжнародних виставках

10/12/2018: Проходить візит польської делегації в Україну

10/09/2018: В ДКА відбувся міжнародний семінар з питань супутникової навігації

10/04/2018: Запрошуємо для обговорення Антикорупційної програми ДКА на 2018-2019 роки

10/03/2018: Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Королівством Нідерланди у космічній сфері