Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 
 


Аерокосмічний портал України
Нацдержслужби України
Урядова телефонна лінія

Доступ до публічної інформації


Надання публічної інформації Державним космічним агентством України (ДКА України) здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації», для Агентства публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання ДКА України своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні ДКА України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДКА України
23.01.2012 № 20

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08.02.2012 за №190/20503ПОРЯДОК
оформлення та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

1. Запит на інформацію подається фізичною, юридичною особою, об’єднаннями громадян без статусу юридичної особи Державному космічному агентству України в усній або письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, факсом або телефоном.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає управління організаційного забезпечення космічної діяльності або яка розміщується на веб-сайті Державного космічного агентства України (www.nkau.gov.ua)
5. Запит на інформацію може бути подано:
      по телефону: 281-62-12;
      по факсу: 281-62-09;
      по електронній пошті: kolos@nkau.gov.ua; press@nkau.gov.ua.
6. Запит на інформацію також може бути подано через канцелярію Державного космічного агентства України у будні з 9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 15.30 (кабінет № 740).
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє працівник Управління організаційного забезпечення космічної діяльності із зазначенням у запиті свого прізвища, імені, по батькові, контактного телефону та надає копію запиту особі, яка його подала.


Начальник управління організаційної діяльності В.І. Дячек


Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи; (зразок)

- Від юридичної особи; (зразок)

- Від об’єднань громадян; (зразок)


Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності розпорядника інформації

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Інформацію про особу (персональні дані) дозволяється надавати лише цій особі або її законному представнику.


Плата за надання інформації

Відповідно до п.2 статті 21 Закону України від 13.01.2011 №2939-VI "Про доступ до публічної інформації" у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
Відповідно до п.3 статті 21 Закону в Державному космічному агентстві України розмір фактичних витрат визначено у
зазначених нормах.


Реєстр публічної інформації

Перелік службової інформації, якій присвоюється гриф «Для службового користування» у ДКА України

Звіт про стан розгляду запитів на інформацію на 01.10.2011

Звіт про стан розгляду запитів на інформацію на 01.01.2012

Звіт про стан розгляду запитів на інформацію за I півріччя 2012 року

Звіт про стан розгляду запитів на інформацію за II півріччя 2012 року

Звіт про стан розгляду запитів на інформацію за I півріччя 2013 року

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за I півріччя 2014 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за II півріччя 2014 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за I півріччя 2015 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за II півріччя 2015 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за I півріччя 2016 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за II півріччя 2016 рік

Інформація про стан розгляду запитів на публічну інформацію у ДКА України за I півріччя 2017 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за I півріччя 2014 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за II півріччя 2014 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за I півріччя 2015 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за II півріччя 2015 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за I півріччя 2016 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за II півріччя 2016 рік

Класифікатор змісту запитів у ДКА за I півріччя 2017 рік

 
11/12/2018: Пройшло засідання українсько-китайської Підкомісії з питань співробітництва в галузі космосу

11/09/2018: Делегація ДКА бере участь участь в роботі Міжнародного авіакосмічного салону «Airshow Chinа»

11/05/2018: Голова ДКА Павло Дегтяренко бере участь у заходах Першої Міжнародної виставки з імпорту в м. Шанхай (КНР)

11/02/2018: Український космодром в Канаді

11/01/2018: Оновлюється виробнича база КБ «Південне»