Головна сторінкаУрядовий портал
 
УКР | ENG | РУС
 
 
 


Аерокосмічний портал України
Нацдержслужби України
Урядова телефонна лінія

Умови участі


Для участі у програмі необхідно щоб задовільнялись такі мінімальні умови:
a) у проекті повинні брати участь не менше трьох юридичних осіб (будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС);
b) кожна з таких трьох юридичних осіб має бути заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;
c) жодні дві з трьох юридичних осіб не можуть бути засновані в одній і тій самій країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні;
d) усі три юридичні особи мають бути незалежними одна від одної.
Право на фінансування від ЄС мають такі учасники:
(a) будь-яка юридична особа, заснована в країні-учасниці ЄС або в асоційованій країні, або створена за законодавством ЄС;
(b) будь-яка міжнародна організація з участю ЄС;
(c) будь-яка юридична особа, заснована в третій країні, визначеній у робочій програмі.

Якщо у програмі бере участь міжнародна організація або юридична особа, заснована в третій країні, яка не відповідає зазначеним критеріям фінансування, фінансування від ЄС може надаватися, за умови, що виконується, принаймні, одна з таких умов:
- участь такої організації або юридичної особи вважається необхідною для виконання акції Єврокомісії або відповідного органу фінансування;
- таке фінансування забезпечується за двосторонньою науково-технічною угодою або будь-якою іншою домовленістю між ЄС та міжнародною організацією або, якщо мова йде про юридичні особи, засновані в третіх країнах, між ЄС та країною, в якій була заснована юридична особа.

Спільні конкурси заявок з третіми країнами або міжнародними організаціями:
1. Спільні конкурси заявок з третіми країнами або науково-технічними організаціями та органами таких країн, або з міжнародними організаціями можуть запроваджуватися для спільного фінансування акцій. Пропозиції повинні оцінюватися та відбиратися за допомогою узгоджених між сторонами процедур спільного оцінювання та відбору.
2. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти угоду про фінансування з ЄС або відповідним органом фінансування. Угода про фінансування повинна містити опис роботи, яку повинні виконати учасники та юридичні особи з третіх країн, які беруть участь у програмі.
3. Юридичні особи, які одержують фінансування від ЄС, повинні укласти координаційну угоду з юридичними особами – учасниками програми, які одержують фінансування від відповідних третіх країн або міжнародних організацій.

Юридичні особи, створені у наступних країнах мають право на отримання коштів у рамках програми «Горизонт-2020»:
• Держави- члени Європейського союзу, в тому числі їх закордонні відділення.
• Асоційовані держави – країни, які заявили про свій намір приєднатися до програми “Горизонт-2020” до терміну укладання перших договорів на гранти. Це Албанія, Боснія і Герцеговина, Фарерські острови, Македонія, Ісландія, Ізраїль, Молдова, Чорногорія, Норвегія, Сербія, Туреччина. Швейцарія є асоційованою лише до частини Програми.
• Треті країни – інші країни, що не є членами ЄС або асоційованими до програми «Горизонт-2020». Загальний перелік «третіх» країн визначено у додатку А до Робочої програми. Він може бути змінений у тексті відповідного конкурсу.
• Зацікавлені міжнародні європейські організації також мають право на отримання коштів.

Юридичні особи, створені в країнах, не перелічених вище, або міжнародні організації матимуть право на фінансування, якщо про це прямо зазначено у відповідній робочій програмі і конкурсі. Крім того, вони можуть мати право на фінансування в рамках двосторонньої науково-технічної угоди або будь-якої іншої угоди між ЄС та міжнародною організацією або третьою країною.
Україна належить до групи країн - не членів ЄС, які автоматично мають право на фінансування. Проте, українські заявники мають дотримуватися загальних правил участі, важливішим з яких є правило про “мінімум трьох незалежних юридичних осіб із трьох різних країн-членів або асоційованих членів ЄС”; тобто український партнер грає роль додаткового партнера, крім випадків, коли інші спеціальні умови пропонуються у спеціальних конкурсах.


Види діяльності (схеми фінансування)
Конкурси програми «Горизонт-2020» можуть містити різні види діяльності (схеми фінансування). Вид діяльності визначає: обсяг того, що фінансується, ставку відшкодування, конкретні критерії оцінювання, щоб претендувати на фінансування.
У наведеному нижче списку надано короткий огляд всіх видів діяльності та їх ставок фінансування.

1) Науково-дослідницька та інноваційна діяльність
Ставка фінансування ЄС – 100%
Заходи, спрямовані на отримання нових знань або вивчення можливості нової технології, продукту, процесу, послуги або рішення. Для цього вони можуть включати в себе фундаментальні та прикладні дослідження, розроблення технологій та інтеграції, тестування та валідацію на маломірному прототипі в лабораторії або штучному середовищі.

2) Інноваційна діяльність
Ставка фінансування ЄС – 70% (крім некомерційних, якіфінансуються на 100%)
Заходи безпосередньо спрямовані на розроблення планів і домовленостей або конструкторських проектів для нових, змінених або вдосконалених продуктів, процесів або послуг. Для цього вони можуть охоплювати створення прототипів, випробування, демонстрації, пілотування, перевірку великомасштабних продуктів та відповідь ринку.

3) Діяльність з координації та підтримки
Супутні заходи, такі як стандартизація, розповсюдження, підвищення рівня інформованості та комунікації, створення мереж, координація або допоміжні послуги, проведення політичних діалогів і взаємного навчання та досліджень.

4) Гранти Європейської дослідної ради (ERC) для підтримки передових досліджень
Ставка фінансування ЄС – 100%
Стартовий Грант (Start Grant) – це підтримка перспективних дослідників, які збираються створити належну дослідну групу і розпочати проведення незалежних досліджень в Європі. Схема орієнтована на перспективних дослідників, які мають доведений потенціал, щоб стати незалежними лідерами з наукових досліджень.
Цей грант підтримуватиме створення передових нових наукових колективів. Це стосується дослідників будь-якої національності із досвідом від двох до семи років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата.
Об’єднувальний грант (Consolidator Grant) – це підтримка дослідників на тій стадії, де вони об’єднують власну незалежну дослідну команду або програму. Така схема зміцнюватиме неза-
лежні і першокласні нові індивідуальні дослідницькі групи, які було створено недавно. Це стосується дослідників будь-якої національності з досвідом від семи до двадцяти років після захисту ступеня кандидата наук (або еквівалентного ступеня) і науковим послужним списком, що вказує на високі перспективи кандидата.
Розширений Грант (Advanced Grant) – для виняткових лідерів з досліджень будь-якої національності і будь-якого віку, які мають на меті новаторські проекти з високим ступенем ризику, і відкривають нові напрямки у їх відповідних сферах досліджень або в інших галузях. Розширений грант ERC націлений на дослідників, які вже по праву зарекомендували себе як незалежні лідери у сфері досліджень.
Пілотний Грант (Proof of Concept Grant) – це грант, відкритий для дослідників, які вже отримували грант ERC. Стипендіати ERC можуть подавати заявку на це додаткове фінансування для створення інноваційного потенціалу ідей, що випливають із їх передових дослідних проектів, фінансованих радою ERC.
Грант спільних зусиль (Synergy grant) – надається для того, щоб невелика група дослідників і їх команд могла об’єднати разом взаємодоповнювальні навички, знання та ресурси по-новому, для того щоб спільно вирішувати дослідні проблеми.

5) Діяльність за програмою фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA)
Ставка фінансування ЄС – 100%
Європа потребує залучення найкращих вчених з усього світу для того, щоб залишатися конкурентоспроможною і консолідувати європейський дослідницький простір. З цієї точки
зору, діяльність фонду Марії Склодовської-Кюрі (MSCA) є ключовим інструментом ЄС для залучення дослідників до Європи з усього світу, через надання грантів мобільності дослідників будь-якої національності.
Мета програми MSCA полягає у сприянні розвитку кар’єри та підготовки дослідників ( із акцентом на інноваційні навички) в усіх наукових дисциплінах за рахунок всесвітньої і міжгалузевої мобільності. Для цього MSCA надає гранти на всіх етапах кар’єри дослідників- від аспірантів до досвідчених дослідників - і заохочує транснаціональну, міжсекторальну і міждисциплінарну мобільність. MSCA стане основною програмою ЄС з докторської підготовки.
З початку заснування в 1996 році фонду Марії Склодовської-Кюрі, його програмою скористалися понад 65000 стипендіатів більше ніж 130 національностей, 30% з них – з поза меж Європи. Ця діяльність буде надалі розвиватися у рамках «Горизонт-2020».

6) Частково фінансована діяльність (COFUND actions)
Ставка фінансування ЄС – змінна (спільне фінансування з боку ЄС та національних урядів, промисловості та інших установ) Фінансування за програмою ERA-NET підтримує міждержавне партнерство, в тому числі ініціативу щодо спільних програм між державами-членами в їх підготовці, створенні мережевих структур, реалізації спільної діяльності, а також підтримки транснаціональних конкурсів. Її засновано на злитті колишньої програми ERA-NET та ERA-NET Plus.
Це дозволяє співпрацювати у рамках програми в будь-якій частині всього науково-інноваційного циклу.
Основною і обов’язковою діяльністю за програмою ERA-NET Cofund є реалізація частково профінансованого спільного конкурсу проектів для фінансування транс-національних дослідних та інноваційних проектів. Внесок ЄС обмежується максимум 33% загальної суми прийнятних витрат на реалізацію проекту.

Часткове фінансування передкомерційних закупівель (PCP) дозволяє державному сектору як технологічно вимогливому покупцеві заохочувати дослідження і розроблення проривних рішень, які можуть привнести радикально нову якість та ефективність поліпшень у галузях, що становлять суспільний інтерес.
Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами в рамках програми. Він відшкодовує максимум 70% прийнятних витрат для реалізації певної діяльності.
Часткове фінансування державних закупівель інноваційних рішень (PPi) підсилює якнайшвидше застосування інноваційних рішень, які стосуються проблем, що становлять суспільний інтерес. Мета полягає в тому, щоб дозволити транснаціональним групам постачальників розділити ризики, пов’язані з раннім застосуванням інноваційних рішень, і подолати розподіл попиту на інноваційні рішення у Європі.
Будь-яка діяльність PPi зосереджена на одній конкретній незадоволеній потребі, що є загальною для учасників-постачальників і вимагає інноваційних рішень, які значною мірою подібні у різних країнах і, отже, за пропозицією закуповуватимуться спільно.
Внесок ЄС є пропорційним у загальному обсязі інвестицій, зроблених бенефіціарами діяльності в рамках PPi. Він відшкодовує максимум 20% прийнятних витрат для реалізації визначеної діяльності.

7) Інструменти фінансування малого та середнього бізнесу (SME instrument)
Інструмент фінансування малих та середніх підприємств (МСП) є новим підходом для підтримки інноваційної діяльності МСП.
Інструментом фінансування МСП розглядаються фінансові потреби міжнародно- орієнтованих МСП щодо реалізації ризикованих інноваційних ідей з високим ринковим потенціалом.
Інструмент спрямований на підтримку проектів з європейським масштабом, які створюють новий бізнес (продукт, процеси, послуги, маркетинг тощо), що призводять до радикальних змін. Він просуватиме компанії на нові ринки, сприятиме зростанню, і створюватиме високу віддачу інвестицій. Інструмент фінансування МСП охоплює всі типи інноваційних МСП у всіх секторах.
На відміну від інших видів діяльності, для подання заявки достатньо навіть одного МСП. МСП самі вирішують, як краще організувати проект і з ким співпрацювати, включаючи субпідрядників у разі, якщо їм не вистачає власних можливостей.
Підтримка надається на трьох різних фазах, що складають повний інноваційний цикл.

Концепція і техніко-економічна оцінка (Фаза 1)
Фінансування надається для вивчення та оцінювання технічної обґрунтованості та комерційного потенціалу інноваційного прориву у своїй галузі. Наприклад, це може бути оцінка ризиків, дослідження ринку або керування інтелектуальною власністю нового продукту, послуги або нового застосування існуючих технологій.
Проект має бути пов’язаний з вашою бізнес-стратегією.
Обсяг фінансування: одноразова допомога у розмірі 50 000 євро (на один проект, а не на кожного учасника бізнесу).
Тривалість: близько шести місяців, але може бути коротшою або довшою.
Що необхідно мати під час подання заявки: опис загальної інноваційної ідеї і початковий бізнес-план, а також опис заходів, що здійснюватимуться в рамках Фази 1, на основі шаблону подачі для Фази 1.
Результат: результатом Фази 1 проекту є техніко-економічне обґрунтування, в тому числі більш досконалий бізнес-план.

Інноваційний проект (Фаза 2)
Фінансування надається для інноваційних проектів, підкріплених стратегічним бізнес-планом та техніко-економічним обгрунтуванням (яке може бути, але не обов’язково, виконаним у рамках Фази 1 проекту, профінансованого через інструмент SME). (У виняткових випадках фінансування може іноді бути доступним для проектів, більше спрямованих на дослідження, ніж на інновації. Це має бути зазначено у відповідній темі конкурсу).
Обсяг фінансування: як правило у рамках 500 000 – 2,5 млн. євро, але також можуть бути й інші суми (що покривають до 70% допустимих витрат, або 100%, якщо проект має вагомий науково-дослідний компонент і ці 100% було спеціально передбачено у робочій програмі).
Тривалість: як правило близько одного-двох років, якщо ви не вимагаєте більш тривалого періоду.
Що необхідно мати під час подання заявки: пропозиції на основі техніко-економічного обгрунтування, що містять повний бізнес-план, підкріплений Фазою 1 проекту або іншими засобами.
Результат:
• нова ідея (продукт, процес, послуга), яка може бути запущена на ринок
• інноваційний бізнес-план, що включає в себе детальну стратегію комерціалізації і план, як залучити до цього приватних інвесторів.

Комерціалізація (Фаза 3)
Підтримка інвестиційної готовності, допомога з доступом до ризикованого фінансування і до клієнтів, а також послуг Європейської мережі підтримки підприємництва допоможуть бізнес-комерціалізації інновацій як результату Фази 2.
Результат: до кінця Фази 3 ваш бізнес повинен розмістити на ринку одну або кілька інновацій (продукт, процес, послуга і т.д.), тим самим підвищуючи його конкурентоспроможність і зростання.
 
 
10/09/2018: В ДКА відбувся міжнародний семінар з питань супутникової навігації

10/03/2018: Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Королівством Нідерланди у космічній сфері

07/11/2018: Проведено Інформаційний день програми «Copernicus»

12/12/2017: Голова ДКА Павло Дегтяренко відвідав з робочим візитом Францію

09/22/2017: Голова ДКА зустрівся з європейськими експертами в рамках програми розширення системи EGNOS на Україну